Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   
Szczegóły

Wpłaty na konto:


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży

ul. Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież

 

Kwota:  250 zł/miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy; od września 2018 do sierpnia 2019) - klasa VII

             300 zł/miesięcznie (płatne przez 10 miesięcy; od września 2018 do czerwca 2019) - klasy III SG i VIII SSP

 

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

nr konta: 46 8945 0002 0025 6090 2000 0020

 

Tytuł przelewu: 

nazwisko_imię ucznia_czesne_miesiąc

np. Kowalski_Jan_czesne_wrzesień

 

 

Płatności prosimy uregulować do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Dziękujemy

   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży