Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   
Szczegóły

Święta Barbara

 


 


  Urodziła się pod koniec III w. w Nikomedii (dziś Izmid w Turcji) jako córka Dioskura. Dziewczyna posiadała nie tylko pokaźny posag, ale także obdarzona była wielką urodą i światłym umysłem. Spotykała się z grupką chrześcijan, którzy ukrywali się wówczas przed prześladowaniami. Ojciec zbudował dla niej wieżę. Tam urządził jej wygodne mieszkanie, sprowadził liczną służbę i najlepszych nauczycieli. Jednym z nich był chrześcijański mędrzec. To od niego Barbara po raz pierwszy usłyszała o nauce Chrystusa. Gdy Dioskur dowiedział się, że jego rodzona córka przyjęła znienawidzoną przez niego religię, najpierw szykanował Barbarę i morzył ją głodem. Nic to jednak nie dało, więc zdecydował się postawić Barbarę przed sądem cesarskim. Wobec dziewczyny zastosowano tortury, by zmusić ją do wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Smagano ją biczami, przypalano pochodniami, wleczono po ulicach. W więzieniu objawił się jej Chrystus i sprawił, że rany w ciągu jednej nocy zagoiły się. Ostatecznie Barbara została skazana na ścięcie. Wyrok miał wykonać rodzony ojciec, by przebłagać w ten sposób bogów, od których odwróciła się jego córka. Według legendy, kiedy Dioskur odebrał życie swemu dziecku, niebiosa rozcięła błyskawica, która go uśmierciła. Te dramatyczne wydarzenia wstrząsnęły niemal całym chrześcijańskim światem. Wierni zaczęli zwracać się do niej z prośbami o pomoc w sprawach trudnych, w szczególności związanych z zagrożeniem życia. 

  Św. Barbara jest patronką górników, flisaków, marynarzy, chłopów, architektów, dekarzy, murarzy, ludwisarzy, kowali, kamieniarzy, cieśli, grabarzy, dzwonników, kapeluszników, kucharzy, rzeźników, dziewcząt, więźniów, udzi narażonych na wybuchy, jak artylerzystów, pracowników prochowni i arsenałów, kanonierów, saperów, straży ogniowej, umierających; jest opiekunką twierdz i wież; wzywana jest w modlitwie o dobrą śmierć, w przypadku zagrożenia przez ogień, o oddalenie burzy, zarazy i dżumy. W ikonografii św. Barbara jest przedstawiana w dostojnym odzieniu, często z nakrytą głową, dla podkreślenia jej szlachetnego pochodzenia, często ma na sobie płaszcz. W ręku trzyma palmę męczeństwa lub kielich z Najświętszym Sakramentem. Obok widnieje wieża z trzema oknami, w której była zamknięta przez ojca. Czasem trzyma w ręku miecz, którym została ścięta. Bywa też przedstawiana z pochodnią, działem armatnim lub strusimi piórami.


   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży