Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   
Szczegóły

 

Atuty szkołySpołeczne Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży powstało w 2007 roku, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego.

Najważniejsze atuty szkoły to:

 • Duży nacisk na naukę języków obcych (m.in. udział w projekcie międzynarodowej organizacji AEISEC)
 • Wyjazdy językowe, turystyczne, rekreacyjne (szkoła językowa w Norwich, Londyn, Paryż, Berlin i inne)
 • Wymiana młodzieży z Nottuln
 • Rekolekcje wyjazdowe
 • Dofinansowanie wyjazdów
 • Duży nacisk na obcowanie z kulturą (wyjazdy do kina, teatru, opery, muzeum, galerii)
 • Wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty (6 uczestników etapu wojewódzkiego)
 • Rewelacyjne wyniki pierwszego w historii egzaminu gimnazjalnego w roku 2010

Szkoła zapewnia:

 • Naukę w małych zespołach klasowych (max. 24 osoby w klasie, 12 osób w grupach językowych)
 • Naukę dwóch języków obcych (angielskiego i niemieckiego) od pierwszej klasy na różnych poziomach zaawansowania
 • Naukę języka rosyjskiego dla chętnych
 • Udział w projektach badawczych
 • Współpracę z zagranicznymi szkołami (Wielka Brytania, Niemcy)
 • Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne
 • Wyjazdy językowe
 • Autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych

Zajęcia pozalekcyjne

 • Sportowe
 • Teatralne
 • Dziennikarskie
 • Informatyczne
 • Koła przedmiotowe
  • Geograficzne
  • Chemiczne
  • Biologiczne
  • Historyczne
  • Matematyczne
 • Zajęcia wyrównawcze (z przedmiotów egzaminacyjnych)
   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży